Tematické besedy a edukační programy v knihovně

 

Základní i mateřské školy si mohou domluvit návštěvu, při které se žáci seznámí s knižními novinkami, prohlédnou si knihovnu a za asistence našich zkušených knihovnic si budou moci vypůjčit knihy dle svého vlastního výběru.
Dále nabízíme tematické besedy pro školní třídy, mateřské školy, družiny a podobně. Vybrat lze z našich již připravených programů nebo pro vás připravíme besedu na míru, která bude přizpůsobena vašim potřebám a představám.

Připravené programy:

Název programu vhodné pro věkové skupiny:
Tradice, zvyky, roční období
 
Na tento program je možné se přihlásit několikrát do roka, dle daného ročního období nebo tradic, které se k nim pojí. Nejprve si vždy popovídáme o tradici, svátku, či ročním období a přečteme si obrázkovou knížku, vážící se k tématu. Pro děti je připravena výtvarná dílnička, ve které budou moci rozvíjet jemnou motoriku (stříhání, lepení, malování, kreslení atd.).

Možnosti variací programu:

jaro, léto, podzim, zima, Vánoce, Masopust, Velikonoce
Pohádkové tvoření
 
Po uvítání v naší knihovně a krátkém úvodu představíme pohádku, kterou si budeme číst. Před začátkem čtení se děti zamyslí nad možným obsahem a tématem pohádky. Po přečtení pohádky a krátkém povídání bude připravena výtvarná dílna, vztahující se k přečtenému textu.
Pasování čtenářů
 
Cílem tohoto programu je naučit děti správnému zacházení s knihou a orientovat se v prostředí naší knihovny. Hravou formou si děti prohlédnou celou knihovnu, naučí se, jak se v knihovně chovat a jak hledat jednotlivé knihy a materiály.

Při pasování čtenářů dostanou děti vlastní průkazku do knihovny.
1. třída
Seznámení s knihovnou
 
Děti se naučí orientovat v naší knihovně a seznámí se s knižními novinkami. Dále budou mít možnost založit si vlastní čtenářské konto a půjčit si knihy, které je zaujaly.
1. - 2. třída
Cestou zpátky do pohádky
 
Povídat si budeme o pohádkách. Jaké pohádky děti znají? Řekneme si, kde najdeme pohádky v naší knihovně, kdo může být jejich autorem, kdo maluje či kreslí obrázky do pohádkových knížek, jak pohádky obvykle končí. Děti si také zkusí vymyslet jiný konec ke známé pohádce. Společně pak napíšeme pohádku, ke které děti vytvoří ilustrace.
1. - 2. třída
Bajky
 
Nejprve si budeme povídat o tom, co je to bajka. Kde a jak můžeme najít bajky v naší knihovně? Co je na bajce zajímavé? Čím se liší od jiných příběhů? Jaké bajky děti již znají? Přečteme si několik bajek a zjistíme, jaké se v nich skrývá ponaučení. Ve skupinkách pak děti zkusí vymyslet vlastní bajku, kterou přečtou ostatním spolužákům.
3. - 4. třída
Komiksy
 
Nejprve si popovídáme o tom, co je to komiks a jak se liší od jiných textů. Podíváme se na výhody a nevýhody komiksů. Děti se ve skupinách pokusí najít v knihovně komiksovou knihu a poté promyslet návrh na napsání vlastního komiksového příběhu. Návrhy pak budou sdílet se svými spolužáky z ostatních skupin.
3. - 4. třída
Cesta kolem světa
 
Budeme pracovat s knihou Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní. Žáci se naučí pracovat s encyklopedií, slovníkem a atlasem. Formou soutěže budou děti ve skupinách hledat informace v různých publikacích. Při této činnosti se naučí orientovat v naší knihovně a pracovat s on-line katalogem.
5. - 6. třda
Kdo to byl?
 
Žáci budou mít za úkol, s pomocí nápovědy, odhalit jednu ze známých světových či českých osobností. Pracovat budou v menších skupinách. Úkolem bude nejprve odhalit, o jakou osobnost se jedná a poté zjistit informace ze života a díla dané osobnosti. O tyto informace se pak při závěrečné společné diskusi podělí se svými spolužáky. Žáci budou pracovat převážně s knižními publikacemi a naším on-line katalogem, částečně také se zdroji z internetu.

Osobnost si může vybrat sám vyučující při objednávání programu. Prosíme učitele, aby dětem předem neprozrazovali, o jakou osobnost se jedná.
7. 8. 9. třída
Ekologie - co to je?
 
S dětmi si budeme povídat o tom, co to znamená chovat se ekologicky. Proč stojí za to chránit přírodu a pečovat o životní prostředí. Společně se zamyslíme nad příklady ekologického chování z prostředí domova i školy. Děti budou mít možnost pomocí našeho on-line katalogu ve skupinkách vyhledat publikace s tématikou ekologie a ochrany životního prostředí. O informace získané z publikací se poté podělí se svými spolužáky. Při společné diskusi se společně zamyslíme nad tím, jak mohou děti samy přispět k ekologickému chování či ochraně životního prostředí ve svém okolí. Ve skupinách připraví návrh konkrétních nápadů či projektů (podle časových možností ještě v knihovně či následně ve škole).
5. - 9. třída
Včely a člověk
 
Povídání o tom, jakou roli hrají včely v přírodě. Jak žije a čím se společenstvo včel zabývá. Kdo je to včelař, co dělá a jak se jím můžeme stát. Řekneme si také, kde a jak najít informace o včelách v naší knihovně.
MŠ - 9. třída
Přijďte si prohlédnout naši knihovnu MŠ - 9. třída
 

Na besedy máme v naší knihovně vyhrazeny úterky a pátky od 8:00 do 11:00, ale lze domluvit i individuální čas a datum, podle vašich možností. Programy trvají 45 min. Při objednávání besed prosím uveďte jméno školy / zařízení, jméno kontaktní osoby a počet dětí.

Besedy lze domluvit s Lenkou Cohnovou prostřednictvím emailu: lenkacohn@netscape.net nebo na tel: 776 264 099 nebo 383 311 258