Vážení pedagogové, 
rádi bychom vás a vaše žáky tímto pozvali na kulturní a vzdělávací akce, které pořádá Městské muzeum a Městská knihovna Blatná ve školním roce 2016 / 2017. 
Přehled jednotlivých akcí včetně jejich anotací a bližších informací k přihlášení naleznete v příloze. 
Těšíme se na shledanouVzdělávací programy Muzeum Blatná 2016/2017