NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI | Divadlo NAVĚTVI: DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Velký sál, KCAŽ
Co je silnější než ta nejmocnější kouzla?
Široký? Kdepak! Láska? Možná… Přátelství?
Loutková pohádka plná divadelních kouzel pro babičky i dědečky, maminky i tatínky, všechny dospěláky, co se rádi baví i dojímají nad klasickými pohádkovými příběhy, ale hlavně pro děti (od 3 let).
Vstupné dobrovolné více...