BLATENSKÁ RŮŽE
Sýpka Blatná, u rybníka Přední Topič
„Blatenská růže“ je soutěž fotoklubů ČR, kteří si vzájemně hodnotí fotografie.
Výstava fotografií zúčastněných fotoklubů je nainstalovaná ve staré kontribuční sýpce, která se po tři víkendy otevře veřejnosti. více...