ŽIVÝ BETLÉM
Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Přijďte pozdravit Ježíška a zazpívat koledy. více...