Otevírací doba

Oddělení pro dospělé
pondělí 9:00 - 18:00
středa 9:00 - 18:00
čtvrtek 9:00 - 18:00
Oddělení pro děti
pondělí 12:00 – 16:00
středa 12:00 – 16:00
pátek 12:00 – 16:00
Studenti po dohodě
po+st+čt 8:00 – 18:00
út + pá 8:00 – 16:00

 

more...

Výpůjční doba dětského oddělení:
v době veškerých školních prázdnin je knihovna otevřena :
pondělí, středa, pátek I vždy od 9.00-12.00
V době letních prázdnin je zavřeno v pondělí

 

News

 

 

Ceník služeb

oddělení pro dospělé 50 Kč/rok
oddělení pro děti 20 Kč/rok
manipulační poplatek za službu MVS

 

Historie knihovny

Jako první knihovna v Blatné se připomíná v 16. století děkanská knihovna, která na sklonku 17. století čítala 42 knihy, mezi nimiž mj. byly také česká cosmografie, bible a herbář. Dle inventáře z r. 1752 ještě tyto knihy, k nimž přibylo několik českých , zde byly. V roce 1851 založena byla školní knihovna městská,..

more...

jež byla značně rozšířena a v roce 1860 odkazem zdějšího rodáka Vincence Šembery, právníka v Pacově. První knihovnou k účelům veřejným byla knihovna Občanské besedy založena r. 1867, tato byla v roce 1909 předána veřejné knihovně "Palackého" Soukromou knihovnu, obsahově bohatou, vlastnil voskař Augustin Stocký, který ochotně knihy jednotlivcům zapůjčoval. Mimo tyto byla zde i knihovna Dělnické besedy, v roce 1921 předána knihovně obecní. V roce 1898 z podnětu tělocvičné jednoty Sokol a okresního zastupitelstva za hmotné podpory jednotlivců byla založena okresní knihovna Palackého. Knihovna tato odevzdána byla k veřejnému používání dne 24. února 1901. Čítala tehdy 460 svazků a měla 58 čtenářů.
Současný stav je přibližně 31 000 svazků a 1200 čtenářů.