Otevírací doba

VÝSTAVY | 24. dubna – říjen | út – ne: 9:00 – 18:00
v případě potřeby konzultací s pracovníky muzea využijte kontaktní formulář, rádi Vám vyjdeme vstříc.

 

News

 

 

Historie muzea

Muzeum v Blatné bylo založeno 10. 12. 1922 jako důsledek zvýšeného zájmu o vlastivědu, vyvolaného Národopisnou výstavou českoslovanskou v Praze v roce 1895. Současně s muzeem byl ustaven Okresní muzejní spolek, který měl nově vzniklé okresní muzeum spravovat.

Předsedou spolku a správce muzea se stal Josef Siblík, ředitel měšťanské školy a archeolog Blatenska. Muzeum bylo umístěno v budově dnešní školy J. A. Komenského a jeho základem se staly bohaté prehistorické sbírky právě J. Siblíka. Z finančních příspěvků na muzeum, poskytovaných jak občany, tak institucemi, byl pořízen muzejní nábytek – skříně a vitríny, a to podle vzoru skříní z tehdejšího Národního muzea. Celá muzejní sbírka obsahuje v roce 1926 již přes tři tisíce předmětů, získaných převážně formou darů od obyvatel Blatenska.

more...

V roce 1931 postihla blatenské muzeum velká ztráta – zemřel zakladatel a správce muzea Josef Siblík. Téhož roku byl zvolen předsedou muzejního spolku a kustodem muzea Msgre. Jan Pavel Hille, děkan, vikář a především historiograf Blatenska, který se dále zasloužil o rozšíření sbírek muzea.

V roce 1937 je muzeum přestěhováno do budovy bývalého okresního zastupitelstva – nyní Městský úřad v Blatné. Přestěhování muzea do zámku v Blatné v roce 1945 nevyřešilo důstojné uspořádání muzea. Sbírky byly umístěny na volně přístupných chodbách.

V roce 1953 je muzeum přemístěno do I. patra Starého paláce zámku. Od téhož roku je znovu zřízena funkce správce muzea, kterým se stává Josef Bouček a po něm, v roce 1957, je správcem Karel Rataj.

Na počátku 60. let bylo muzeum (podobně jako okres Blatná) zrušeno, ale sbírky zůstaly uloženy v Blatné. V letech 1972-73 jsou sbírky přestěhovány do I. patra bývalé soudní budovy č. 212 na Náměstí míru. V roce 1974 byl ustaven Památník města Blatné, spravovaný Muzeem středního Pootaví ve Strakonicích.

Od 1. 1. 1979 bylo znovu obnoveno Městské muzeum jako regionální muzeum Blatenska. Muzeum má bohaté sbírky, zejména archeologické, etnografické, sbírku výtvarného umění. Stálá expozice muzea měla být na zámku Blatná, po restituci objektu zámku bylo nutné uvažovat o jiném řešení.

Od roku 2004 muzeum zpřístupnilo galerii pro výstavy volného výtvarného umění ve II. Patře budovy č. 212. Ve témže patře jsou postupně otevírány jednotlivé části vlastivědné expozice Blatenska (měšťanský a lidový interiér, řemesla).