Koncertní sál ZUŠ Blatná
Koncert je určen pro účinkování všech frekventantů kurzu
Harmonogram výuky, konzultace repertoáru