Velký sál Starého paláce, zámek Blatná
Rozloučení, předání certifikátů a osvědčení