Komunitní centrum Blatná, Velký sál
Seminář a beseda MUDr. Juraje Okaji